Egipt – realizacja podstawowych autorytetów Prusa - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Już w pierwszym akapicie wstępu do „Faraona” czytamy, że Egipt jest „ojczyzną najstarszej cywilizacji na świecie”. Jest to niezwykle istotny fakt dla Prusa, właśnie w tym zakątku świata widział początek wszelkiej religii, filozofii, nauki, sztuki czy kultury. Egipt realizował wszystkie idee propagowane przez pisarza, głównie dlatego, że to właśnie to państwo stanowiło kolebkę myśli. Co ważne egipski naród myślał, ale też potrafił te wydedukowaną wiedzę stosować w praktyce. W efekcie sprzężenia myśli z czynem powstały zalążki: astronomii, mechaniki, techniki oraz architektury.

Równie ważna jak rozwój nauki była państwowość. Zdaniem pisarza naród egipski rozwinął doskonała organizację społeczną: „Naród egipski w czasach wielkości tworzył jakby jedna osobę, w której stan kapłański odgrywał rolę myśli, faraon był wolą, lud – ciałem, a posłuszeństwo – cementem”. Wcielał on w życie trzy hasła podstawowe: użyteczność, wolę i pracę, jak również realizował ideał doskonałości i szczęścia. Zdaniem Prusa efektem dążeń do doskonałości jest stworzenie religii i filozofii, a w efekcie realizacji szczęścia powstaje sztuka. Wszystkie te elementy znalazły swe miejsce w Egipcie.

a. Religia – w religijności Egipcjan widać trzy jej szczeble. Najniższy z nich stanowi kult oddawany zwierzętom. Leży on, zdaniem Prusa, poza istotnym nurtem autentycznej wiary. Kolejną formę stanowi panteizm - oficjalna religia Egiptu. Najbardziej zaskakujący jest najwyższy szczebel religijności, a mianowicie monoteizm - kult jedynego Boga. Choć Prus uważał, że nie był on formą oficjalna, to jednak istniał, a nawet więcej Żydzi właśnie z Egiptu przejęli ideę jednego Boga.

b. Filozofia - z powyżej przedstawionego ujęcia wiary wypływały rozważania na temat dualizmu duszy i ciała. Pisarz stoi na stanowisku, że to właśnie w Egipcie należy poszukiwać pierwszych pojęć w zakresie idealizmu i spirytualizmu.

c. Sztuka – pozostaje w ścisłym związku z tamtejszą religią i filozofią. Jak pisze Szwykowski, uderza Prusa szczególnie jej wymowa symboliczna, świetnie ujawniająca się w rzeźbie, architekturze i poezji– genialny pomysł sfinksa, uzmysławiającego nieodgadnioną tajemnicę bytu; w architekturze – piramidy, będące obrazem życia państwowego, zaczynającego się od szerokiej podstawy – ludu, a kończącego na szczytowym jednym głazie – faraonie, lub świątynie przypominające „człowieka, który modli się leżąc na ziemi”.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 - 


  Dowiedz się więcej
1  Ramzes XIII – charakterystyka
2  Kryzys państwa egipskiego
3  Faraon a prawda historycznaKomentarze
artykuł / utwór: Egipt – realizacja podstawowych autorytetów Prusa    Tagi: